Filskov Modelflyveklub

Flyve områder


GPS kordinat:
55° 48' 48" N
09° 02' 55" E


Modelflyvepladsen ligger midt på en landingsbane for Full size fly, derfor gælder særlige regler for modelflyvning her.

Retningslinjer for modelflyvning på Filskov Flyveplads

Formålet med disse regler er at afvikle modelflyvning på Filskov Flyveplads på en sikker og forsvarlig måde overfor os selv, for tredjemand og for Full size fly.

For at modelflyve på pladsen kræves et gyldigt medlemskab af Filskov Modelflyveklub og Modelflyvning Danmark, eller at man som gæstepilot kan fremvise andet gyldigt forsikringsbevis.

For at man må flyve alene på pladsen kræves et A – H- eller S certifikat og at man har gennemgået nedenstående regler med sikkerhedsmanden/formanden.Dog er det tilladt at hovre alene i ”Kravlegården” uden certifikat.En gæstepilot må kun benytte modelflyvepladsen ifølge med et medlem. 

Medlemskort eller forsikringsbevis skal medbringes og forevises på forlangende.

 På flyvefeltet:

  1. Første mand på 35 MhZ hænger frekvens tavlen ud på plads.
  2. Man står i pilotfeltet når man flyver med sin RC-model.
  3. Der startes og landes på landingsbanen, gælder også helikopter.
  4. Der er max. 3 fly i luften ad gangen, kravlegården er undtaget herfra.
  5. Der må kun flyves i flyveområderne. Område 1 for alle typer modeller, område 2 & 3 kun for svæve- og skummodeller.
  6. Hvis et Full size fly overflyver landingsbanen og giver signal med ændring af motoromdrejninger, betyder det at landing ønskes.

Modelflyene lander straks og banen ryddes, så Full size landinge kan foretages. Kan man ikke lande sin model hurtig nok, bringes modellen i en konstant volte/cirkel N eller S for landingsbanen og modelpiloten trækker væk fra banen/pilotboksen (min. 15 m.) indtil Full size flyet er landet.                                                                                                             

For svævemodel kan en udelanding væk fra banen blive aktuel. 

Ved startende Full size fly holdes modellerne på jorden.

Med venlig hilsen 

Kaj H. Nielsen

Formand & sikkerhedsmand

 
Sådan kontakter du os:

Formand: Kaj H. Nielsen, Amlundvej 4,   Lindeballe Skov,  7321 Gadbjerg, Tlf: 75885454  -   SMS: 20845454             
Næstformand: Heinrich Jørgensen , Søndervold 122,  7200 Grindsted,  30653071            
Kasserer:  Benthe Nielsen, Amlundvej 4, Lindeballe Skov, 7321 Gadbjerg,  benthe@rotordisc.dk          
Sekretær:Michael Nyegaard, Åkjærvænget 24, Ny Højen, 7100 Vejle,
                                                                          


Nem og gratis hjemmeside